Αιματολογικές εξετάσεις

Στις αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνεται η γενική εξέταση αίματος και η μικροσκοπική καταμέτρηση και μορφολογική εξέταση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά οξυγόνου και η άμυνα του οργανισμού.

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό χειρίζεται τους αυτόματους αναλυτές τελευταίου τύπου και οι έμπειροι ιατροί διενεργούν τις μικροσκοπικές αναλύσεις, παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Βιοχημικές εξετάσεις

Οι αυτόματοι αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας έχουν πετύχει την κάλυψη και των μεγαλύτερων απαιτήσεων, τόσο από πλευράς εύρους αναλύσεων, όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσμάτων. Όλα τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου (check up) περιλαμβάνουν βιοχημικές εξετάσεις που καλύπτονται στη μονάδα μας. Τα προγράμματα καθημερινού ποιοτικού ελέγχου έχουν εξελιχθεί ώστε να συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας στην υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών μας.

Ανοσολογικές εξετάσεις

Ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών καλύπτεται στο βιοπαθολογικό τμήμα συμβάλλοντας σημαντικά στη διερεύνηση νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και τη διαχείριση της θεραπείας. Η ανοσολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος και έτσι συνεχώς προστίθενται νέες εξετάσεις στον υπάρχον κατάλογο. Η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της αναλυτικής διαδικασίας και η ακρίβεια του αποτελέσματος επιτεύχθηκαν με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Αναλύσεις που αφορούν ειδικούς παράγοντες λοιμώξεων και αυτοάνοσα νοσήματα είναι πλέον μέρος του προγράμματος ρουτίνας του εργαστηρίου.

Ορμονολογικές εξετάσεις

Οι ορμονολογικές εξετάσεις είναι διαχρονικά το πεδίο άντλησης σημαντικών εργαστηριακών πληροφοριών για τον κλινικό ιατρό. Οι απαντήσεις αξιολογούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την ημερομηνία τελευταίας περιόδου, τη λήψη φαρμάκων, παρουσία εγκυμοσύνης ή το ιστορικό νοσημάτων που επηρεάζουν την εργαστηριακή εικόνα του εξεταζόμενου. Η εγγύηση των αποτελεσμάτων βεβαιώνεται από τα προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα, το έμπειρο προσωπικό και τον πιστοποιημένο ποιοτικό έλεγχο που περνάει το εργαστήριο.

Αλλεργιογόνα

Τα αλλεργιογόνα είναι πρωτεΐνες που προέρχονται από διάφορες πηγές και έχουν σε συγκεκριμένα μόνο άτομα, την ιδιότητα να ενεργοποιούν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού προς παραγωγή αντισωμάτων. Τα αλλεργιογόνα δεν είναι τυπικές επιβλαβείς ουσίες. Όμως για τους ασθενείς που έχουν γενετική προδιάθεση για αλλεργίες, οι αθώες αυτές πρωτεΐνες εκλαμβάνονται ως εχθροί. Το σώμα μας, λοιπόν, αμύνεται και παράγει αντισώματα. Κατά την παραγωγή τους, θα παραχθούν και ουσίες που αποτελούν τα συμπτώματα της αλλεργίας.
Στο βιοπαθολογικό τμήμα μας γίνονται αλλεργικά τεστ για διάφορες ουσίες όπως τροφικά αλλεργιογόνα, φαρμακευτικά και αεροαλλεργιογόνα (πχ. γύρη).

Επίπεδα φαρμάκων

Τα επίπεδα κάποιων φαρμάκων μετριούνται ώστε να ρυθμίζεται η δόση τους, η συχνότητά τους, να εκτιμάται η διάρκεια ζωής τους στον οργανισμό, τα μεταβολικά παράγωγά τους και η αποτελεσματικότητά τους. Μετά από επεξεργασία των δειγμάτων, τα δείγματα φορτώνονται στους αναλυτές και τα αποτελέσματα αξιολογούνται από έμπειρο προσωπικό.

Προγεννητική διάγνωση

Οι εξετάσεις της προγεννητικής διάγνωσης περιλαμβάνουν σπάνιες δοκιμασίες εξασφαλίζοντας έγκυρα αποτελέσματα κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο της κύησης. Έτσι, προλαμβάνονται γενετικές ασθένειες που είτε κληρονομούνται από τους γονείς, που γνωρίζουν την ανωμαλία ή όχι, ή πρόκειται για νέα γενετική ανωμαλία που εμφανίζεται στο έμβρυο.

Μοριακές τεχνικές

Η καινοτομία των μοριακών εξετάσεών μας συμπληρώνεται από την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που αναπτύσσει πολλά είδη νέων μεθοδολογιών. Γονιδιακές μεταλλάξεις, τεστ πατρότητας και προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εξετάσεων.

Εξετάσεις ούρων

Η συλλογή ούρων γίνεται σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία. Ανάλογα την εξέταση, καθορίζεται ο όγκος των ούρων που πρέπει να συλλεχθούν, η ώρα της ημέρας που πρέπει να γίνει η συλλογή ούρων και οι ειδικές οδηγίες αν κάποιος ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή. Μικροσκοπική εξέταση ούρων διενεργείται σε ποικίλες περιπτώσεις, όπως αιματουρία.

Καλλιέργειες

Βιολογικά δείγματα που καλλιεργούνται στο εργαστήριό μας είναι τα ούρα και το σπέρμα. Ειδικές οδηγίες δίνονται κατά τη συλλογή σπέρματος, ενώ εκτενής ενημέρωση του ασθενούς γίνεται και κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας αξιολογούνται από κλινικό ιατρό και βγαίνουν συμπεράσματα για μολύνσεις του βιολογικού υλικού. Ακολουθεί η λήψη αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση της πάθησης.