Από τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  ζητούνται άτομα  που θα στελεχώσουν νέα εργαστήρια στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και τμήματα στο υφιστάμενο διαγνωστικό εργαστήριο στην ίδια πόλη.

Πιο αναλυτικά:

1– Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος

2-Ιατρός Ακτινολόγος-Ακτινοδιαγνώστης

3-Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων-Βοηθός Μικροβιολόγου)

4– Τεχνολόγος Ακτινολόγος – Χειριστής Ακτινολογικών Μηχανημάτων (Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή  Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου)

5– Νοσηλευτής (Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής)-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Επιπλέον ζητείται:

6-Προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη

Θα εκτιμηθούν

Α. όρεξη, ευγένεια, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

Β. προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον χώρο της υγείας

Γ. καλή γνώση Αγγλικών – καλή γνώση Η/Υ

Προσφέρονται: Ιδανικές συνθήκες εργασίας με δυνατότητα δια βίου μάθησης και εξέλιξης σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και αξιοκρατικό

Επικοινωνία:

Για τις θέσεις 3-4-5:
Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού – κα Μαγειρούδη Θεοδώρα 6946129108.

Για τις θέσεις 1-2:
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί προτείνεται να επικοινωνήσουν απευθείας με τον κ. Νίκο Πανταζή, ιατρό ακτινολόγο, στο κινητό 6947839391.

Για την θέση 6:
Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο mail alex@dimokritos.org με την ένδειξη : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ειδικότητες απαιτείται η κατάθεση βιογραφικών που μπορεί να γίνει είτε στα υποκαταστήματα του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ είτε με αποστολή στο alex@dimokritos.org