Το triplex αγγείων βασίζεται στις αρχές του υπερηχογράφου και αξιολογεί το κυκλοφορικό σύστημα. Εντοπίζει αθηρωματικές αλλοιώσεις και στενώσεις στις αρτηρίες, θρόμβωση ή ανεπάρκεια στις φλέβες, αξιολογεί κιρσούς, προσδιορίζει την παρουσία ανευρύσματος, καθορίζει εάν ένας ασθενής χρήζει περαιτέρω ελέγχου με αγγειογραφία (MRA, CTA ή DSA).

Με ειδική εφαρμογή υπερήχων, το triplex αγγείων δίνει εικόνα που αντιπροσωπεύει τη ροή του αίματος, καθώς οι υπέρηχοι αναπηδούν στα κινούμενα κύτταρα του αίματος.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι triplex:

  • Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
  • Αγγείων Κάτω Άκρων
  • Αγγείων Άνω Άκρων
  • Όσχεου

Τοποθεσία:

Ορεστιάδα

Διδυμότειχο

Αγιά Λάρισας

Triplex | Δημόκριτος