Η μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μηχάνημα, το μαστογράφο. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη καρκίνου του μαστού.

Η δόση της ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλή και δεν αποτρέπει τις γυναίκες από το να εξεταστούν προληπτικά. Η εξέταση γίνεται ετησίως σε γυναίκες άνω των 40 ετών.

Η μαστογραφία μπορεί να δώσει πληροφορίες για τα ψηλαφητά μορφώματα αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλύψει μη ψηλαφητές παθολογίες που η ίδια η γυναίκα ή ο ιατρός της δεν μπορούν να ψηλαφήσουν. Έτσι, είναι σε θέση να εντοπίσει ακόμη και την ύπαρξη πολύ μικρού μεγέθους καρκίνου στο μαστό, όταν αυτός δεν έχει δώσει ακόμα κανένα κλινικό εύρημα.

Μπορούν ακόμα να εντοπιστούν εξαιρετικά μικρού μεγέθους αποτιτανώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον στο ακτινολογικό μας εργαστήριo στην Ορεστιάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νέος υπερσύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος Philips Microdose SI L50, o οποίος παρέχει υψηλή διακριτική και διαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, με 40% μέση μικρότερη δόση, συγκριτικά με άλλους ψηφιακούς μαστογράφους.

Τοποθεσία:

Ορεστιάδα

Αγιά Λάρισας

Μαστογραφία Philips Microdose SI L50