Περιγραφή

Η μαγνητική τομογραφία είναι μία ανώδυνη ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού ενός οργανισμού. Εντός του μαγνητικού πεδίου είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των ιστών. Έχει δυνατότητα εφαρμογής σε όλες σχεδόν τις ανατομικές περιοχές του σώματος, ενώ η μη επιβάρυνση με ιονίζουσα ακτινοβολία προσφέρει τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεων ακόμα και σε εξεταζόμενους μικρής ηλικίας. Η εξαιρετικά σπάνια αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό μέσο, που δύναται να χρησιμοποιηθεί, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα της μαγνητικής τομογραφίας. Παρ’ όλ’ αυτά, λόγω του μαγνητικού συντονισμού, οι ασθενείς με βηματοδότη δεν μπορούν να υποβληθούν σε αυτή την εξέταση, εκτός εάν είναι νέου τύπου συμβατός (MRI safe).

Σημαντική είναι η συμβολή της στην εκτίμηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος αλλά και νευρολογικών παθήσεων. Πλήθος άλλων ανατομικών δομών, όπως τα αγγεία και η καρδιά, εξετάζονται όλο και περισσότερο με τις συνεχώς αναπτυσσόμενες δυνατότητες της μαγνητικής τομογραφίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ιδιαίτερη σημασία στον προεγχειρητικό σχεδιασμό των ασθενών αλλά και στην επανεκτίμησή τους για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Οι μαγνητικές τομογραφίες που διενεργούνται είναι:

 • Εγκεφάλου και Σπλαχνικού Κρανίου
 • Τραχήλου
 • Θώρακος
 • Άνω και Κάτω Κοιλίας
 • Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
 • Μαστών
 • Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ)
 • Ουρογραφία
 • Εντερόκλυση – Εντερογραφία
 • Αγγειογραφία Αρτηριών Εγκεφάλου
 • Αγγειογραφία Φλεβών Εγκεφάλου
 • Αγγειογραφία Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Αγγειογραφία Θωρακικής Αορτής
 • Αγγειογραφία Κοιλιακής Αορτής
 • Αγγειογραφία Λαγόνιων Αρτηριών και Αρτηριών Κάτω Άκρων

Τοποθεσία:

Ορεστιάδα