Ακτινολογία (XRAY) | Δημόκριτος

Η ακτινογραφία είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μορφή ιατρικής απεικόνισης. Χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, απεικονίζοντας μια περιοχή του σώματος.  Οι ακτίνες Χ διαπερνούν σε ποικίλο βαθμό  τις διάφορες ανατομικές δομές, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο δυνατή την απεικόνισή τους.

Οι ακτίνες Χ αποτελούν δυνητικά έναν μεταλλαξογόνο παράγοντα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι εγκυμονούσες να έχουν ενημερώσει το προσωπικό της μονάδας κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης. Η δυνατότητα χρήσης της προστατευτικής μολύβδινης ποδιάς, ανάλογα με την περίπτωση μειώνει την έκθεση στην ακτινοβολία.