Αξονική Τομογραφία (CT) | Δημόκριτος

Η αξονική τομογραφία είναι μία απεικονιστική μέθοδος του σώματος. Χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και έχει καλύτερη απεικόνιση των συμπαγών μορίων σε σχέση με την απλή ακτινογραφία. Μπορεί να εντοπίσει βλάβες, τραυματισμούς ή ανωμαλίες στο εσωτερικό των οργάνων σε σημεία που θα ήταν αδιανόητο να εντοπιστούν από την απλή ακτινογραφία.

Η μεγάλη ποσότητα ακτίνων Χ περιορίζει τη χρήση της, καθώς για τα μικρά παιδιά και οι εγκυμονούσες θα πρέπει να έχουν ειδοποιήσει εγκαίρως το προσωπικό της μονάδας. Η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικών μέσων (ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο) ενδέχεται να δημιουργήσει ευτυχώς σπάνια αλλεργική αντίδραση. Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας να αναφέρετε ιστορικό αλλεργιών από προηγούμενη εξέταση και να ενημερωθείτε για το αντιαλλεργικό πρωτόκολλο. Επίσης, οι ασθενείς που είναι άνω των 70 ετών καλό είναι να προσκομίζουν πρόσφατο βιοχημικό έλεγχο ουρίας και κρεατινίνης. Όσοι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που σχετίζεται με το διαβήτη (π.χ. glucophage), θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν το προσωπικό κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης για να λάβουν ειδικές οδηγίες για τη λήψη του φαρμάκου την ημέρα της εξέτασης.

Εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας