Ανοσολογικές – Αυτοάνοσα

2024-07-23T04:54:18+03:00

Ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών καλύπτεται στο βιοπαθολογικό τμήμα συμβάλλοντας σημαντικά στη διερεύνηση νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και τη διαχείριση της θεραπείας.

Αιματολογικές Εξετάσεις – Πήξη

2024-07-23T04:53:24+03:00

Στις αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνεται η γενική εξέταση αίματος και η μικροσκοπική καταμέτρηση και μορφολογική εξέταση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών

Ορθοπαντομογράφος

2024-07-23T04:49:26+03:00

Η ψηφιακή ορθοπαντομογραφία δίνει τη δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (πανοραμικές λήψεις).  Λαμβάνονται υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με τη μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

2024-07-23T04:48:43+03:00

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας γίνεται με τη μέθοδο Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για τον προσδιορισμό της οστικής μάζας, αλλά η ποσότητα της ακτινοβολίας είναι πολύ μικρή.

Triplex

2024-07-23T04:48:15+03:00

Το triplex αγγείων βασίζεται στις αρχές του υπερηχογράφου και αξιολογεί το κυκλοφορικό σύστημα. Εντοπίζει αθηρωματικές αλλοιώσεις και στενώσεις στις αρτηρίες, θρόμβωση ή ανεπάρκεια στις φλέβες, αξιολογεί κιρσούς, προσδιορίζει την παρουσία ανευρύσματος, καθορίζει εάν ένας ασθενής χρήζει περαιτέρω ελέγχου με αγγειογραφία (MRA, CTA ή DSA).