Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια “Δημόκριτος” βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν την απόκτηση πιστοποιητικού διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαπίστευση είναι η μοναδική σε όλη τη Θράκη και η μεγαλύτερη σε εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η διαπίστευση αυτή αποτελεί για τα διαγνωστικά εργαστήρια “Δημόκριτος” τη μέγιστη επιβεβαίωση για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση του υψηλού επιπέδου των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους  εξεταζόμενους.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, επενδύνοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, σε προηγμένο εξοπλισμό, σε γνώση και σε διαδικασίες.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ΕΣΥΔ