Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Δημόκριτος μετά από τρία χρόνια λειτουργίας του πρώτου εργαστηρίου στην Αλεξανδρούπολη στην διεύθυνση Ευσταθίου 1, δημιούργησαν το δεύτερο Διαγνωστικό Εργαστήριο αυτήν την φορά στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης µε σκοπό να εξυπηρετήσουν ευκολότερα τις ανάγκες των εξεταζόμενων.

∆ιαθέτει ράµπα ΑµΕΑ και σε απόσταση µόλις µερικών µέτρων από την είσοδο βρίσκεται ειδικά διαµορφωµένη θέση στάθµευσης ΑµΕΑ.

Με νέο εξειδικευµένο προσωπικό αλλά µε ακόµα περισσότερη διάθεση για συνεργασία, θέληση για το καλύτερο και επαγγελµατισµό δεσµευόµαστε για έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα που απαντούν σε κάθε σας ανάγκη.

Το νέο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο του ∆ηµόκριτου στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μαζαράκη και Αίνου.

Θυμίζουμε ότι ο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” δραστηριοποιείται σε 7 συνολικά σημεία σε όλο τον Έβρο με μικροβιολογικά, ακτινοδιαγνωστικό και αιμοληπτήρια.

Πιο αναλυτικά:

Αλεξανδρούπολη
Μικροβιολογικό  Ευσταθίου 1, 25510 34049 | alex@dimokritos.org
Νέο Μικροβιολογικό  Μαζαράκη 23, 25510 33664 | alex@dimokritos.org

Ορεστιάδα
Ακτινοδιαγνωστικό  Ορέστου 78, 25520 23300 | info@dimokritos.org
Μικροβιολογικό  Αθ. Διάκου 1-3, 25520 23300 | info-lab@dimokritos.org

Διδυμότειχο
Μικροβιολογικό  Λεωνιδίου 65, 25530 25902 | did@dimokritos.org

Δίκαια
Αιμοληπτήριο  Έναντι Κέντρου Υγείας, Δίκαια 25520 23300 (εσωτ. 1401)
info-lab@dimokritos.org

Μεταξάδες
Αιμοληπτήριο  Έναντι Δημοτικού Σχολείου 25520 23300 (εσωτ. 1402)
did@dimokritos.org