ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ορεστιάδα, στο Διδυμότειχο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Αγιά Λάρισας, καθώς και δύο αιμοληπτήρια στα Δίκαια και στους Μεταξάδες έχει τη δυνατότητα κάλυψης και υποστήριξης του συνόλου των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Ακτινοδιαγνωστικό Ορεστιάδας

Μικροβιολογικό Ορεστιάδας

Μικροβιολογικό Διδυμοτείχου

Μικροβιολογικό Αλεξανδρούπολης

Αιμοληπτήριο Δικαίων

Αιμοληπτήριο Μεταξάδων

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγιάς

Σύντομα διαθέσιμες.

VIDEOS

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept