Μικροβιολογικό

Ο ασθενής πρέπει να συλλέξει το δείγμα απευθείας σε αποστειρωμένο δοχείο βήχοντας και χωρίς να εισροφήσει ρινοφαρυγγικά εκκρίματα.

Επικοινωνία
Ωράριο Λειτουργίας