Μικροβιολογικό

Ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το δείγμα απευθείας στο κατάλληλο δοχείο, που του δίνει το εργαστήριο ή να τα μεταφέρει σε αυτό από κάποιο καθαρό δοχείο, όπου προηγήθηκε η συλλογή τους. Λαμβάνεται δείγμα μεγέθους φουντουκιού. Δείγμα που πάρθηκε από τη λεκάνη του αποχωρητηρίου είναι ακατάλληλο. Η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να γίνει μέσα σε 2 ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν οδηγιών του ιατρού, λαμβάνονται δείγματα σε τρεις διαδοχικές ημέρες.

Επικοινωνία
Ωράριο Λειτουργίας