Κατηγορίες Εξετάσεων

Βιοχημικές

Αιματολογικές

Ανοσολογικές

Ορμονολογικές

Αλλεργιογόνα

Ορολογικές

Επίπεδα φαρμάκων

Προγεννητική Διάγνωση

Καλλιέργειες

Μοριακές τεχνικές

Μαγνητικές Τομογραφίες
Μαγνητικές Αγγειογραφίες
Αξονικές Τομογραφίες
Ακτινογραφίες
Ψηφιακή Μαστογραφία
Πανοραμική Ακτινογραφία Οδόντων
Υπερηχογραφήματα
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Αξονικές Αγγειογραφίες